Nya politiska styret ökar kostnaderna för politiken

Svar på debattartikeln "Nu sätter Allians för Vingåkersbygden kursen", som publicerades i Katrineholms-Kuriren den 31 januari och signerad Charlotte Prennfors (M), Robert Davidsson (C), Anna Lejon (M), Ing-Mari Frössevi (C), Maria Szabo (M), Lennart Andersson (KD).

Nu har den nya politiska ledningen i Vingåker börjat jobba. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna styr nu Vingåkers kommun. Enligt en insändare av SD så kommer man inte att låta sig hunsas på något sätt av minoriteten (M, C och KD).  ”Vi har en stor makt eftersom vi är vågmästare” säger SD:s gruppledare den 8 november 2022 i Kuriren.

Ett av de första besluten de styrande politikerna vill göra är att flytta ansvaret från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden som till exempel styra över mark och tomtförsäljning, etableringar, trafik och landsbygdsutveckling, parker och mycket mer. Samhällsbyggnadsnämnden kommer alltså få ett betydligt större inflytande i kommunen.

I och med detta så vill man även höja arvodet för ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och det kan ju ses som okej med det ökade ansvaret.

Men nu till kärnfrågan, var ska man då ta dessa 100 000 kronor per år som det rör sig om? Vi tycker att man då borde sänka arvoderingen i motsvarande grad för kommunstyrelsens ordförande, eftersom hen blir av med arbetsuppgifter.

Vi känner att det är högst rimligt, men det tänker inte de styrande minoriteten göra. Man vill alltså fördyra den politiska organisationen.

Var det de man menade med att sätta kursen för Vingåkersbygden (debattartikel den 30 januari i Katrineholms-Kuriren)?  Att öka politikernas arvoden? Man kan ju bara hoppas att SD (vågmästarna) frågar sig om det var det som deras väljare ville.

SD yrkade på M, C och KD:s förslag som innebär ökade kostnader under kommunstyrelsens möte den 30 januari. Frågan är nu hur SD-ledamöterna kommer rösta när ärendet avgörs slutligen på kommunfullmäktige den 13 februari.

Vi i oppositionen anser att varje skattekrona skall hanteras varsamt och klokt.

Anneli Bengtsson, oppositionsråd (S) i Vingåker

Håkan Östlund, Miljöpartiet, Vingåker

Tiina Rokka, Vänsterpartiet, Vingåker

Hans Ekelund, Vingåkerspartiet, Vingåker