Kommunfullmäktige 230619

Frågeställarens namn: Hans Ekelund

Frågorna ställs till: Maria Szabo


Stängning av Fritidsgården under sommarlovet


Motivering till interpellationer 

Man har på vad som verkar vara ett ganska svagt underlag tagit ett beslut om att stänga fritidsgården under veckorna 27-30 på sommarlovet 2023.

Ett viktigt beslut för barn och ungdomar i Vingåkers kommun.


Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor 

  •  Varför medverkade inte ordinarie ordförande på mötet där dessa viktiga beslut skulle tas?
  • Varför ställdes inte frågan tillbaka till förvaltningen om eventuellt andra lösningar?
  • Varför tillfrågades inte barn och ungdomar innan man valde att acceptera denna lösning?
  • Besöksantal har inte redovisats för 2022, så hur kan man då hävda att juli är den bästa månaden att stänga fritidsgården. Finns det något som är faktabaserat att luta detta beslut mot eller är det en känsla?
  • Hur ser man på att detta går ihop med den medborgarlöftet som gavs. Där man skulle samverka för just barn och ungdomar samt trygga miljöer?
  • Verksamhetsplanen för 2023, har den gjorts och i så fall vart kan man ta del av den?