Österåker


Österåker är en gammal genuin bondebygd. En kulturbygd, som riksantikvarieämbetet klassat som ” riksintressant” för kulturminnesvården. Byggnadssättet i de gamla byarna Säby, Ättersta, Hulla med flera, är unikt. Här låg före laga skiftet på 1860-talet några av Södermanlands större byar.

Österåker var egen kommun fram till 1951. Mellan 1952-1970 var Julita och Österåker en kommun. Sedan 1971 är Österåkers gamla socken/kommun en del av Vingåkers kommun.

I Österåker finns även friskolan som bildades 2009 vilket innebär att det har skett en nyinflyttning av barnfamiljer som söker bostad i Österåker.

För att kunna frigöra hus för inflyttande familjer så kommer Vingåkerspartiet att verka för att inrätta ett trygghetsboende med en trygghetscentral i Österåker.

Detta för att dem äldre skall kunna bo kvar på orten och känna trygghet i sin tillvaro samtidigt som man skapar nya möjligheter till att få en positiv inflyttning till Österåker och Vingåkers kommun.

Bild: Berndt-Joel Gunnarsson, VINGBILD