Baggetorp

Tillgång på skolor av bra kvalitet inom ett rimligt avstånd från bostaden är ofta ett grundläggande krav när barnfamiljer väljer boende.

Att ha skolor både i central- och yttertätorterna är ett sätt för Vingåkers kommun att underlätta för såväl nuvarande som potentiella medborgare att bosätta sig där de finner den bästa livsmiljön. Den i många sätt unika miljö som kan erbjudas på olika platser inom kommunen är en faktor som inte kan underskattas när det gäller att stimulera till ökad inflyttning.

Att behålla småskolorna utanför centralorten, och att dessa kan erbjuda en god utbildning, är nödvändigt för att få barnfamiljer att känna trygghet och våga etablera sig utanför centralorten, vilket också är ett sätt att säkerställa en levande landsbygd.

Därför kommer Vingåkerspartiet - VTL att upprätta möjligheterna till en F - 3 skola i Baggetorp med tillhörande fritidshem när vi ingår i den styrande majoriteten efter valet 11 september.

Bild: Hans Ekelund