Läppe

Läppe är en tätort vid Hjälmarens strand i Västra Vingåkers socken i Vingåkers kommun.

Många i Läppe vill gärna bo kvar på orten och umgås med varandra. Detta behöver underlättas genom bland annat att det byggs ett byahus på orten. 

Många som flyttar och vill flytta till Läppe är barnfamiljer som tycker att det är en bra miljö för sina barn att växa upp i. Men smolket i bägaren är trafiken.

Genom Läppe går såväl riksväg 52 som länsväg 214, båda med hög trafikbelastning, inte minst av tung trafik, vilket utsätter de boende för olycksrisker.

Vingåkerspartiet-VTL har sedan 2006 kämpat för att få till trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom att man anlägger rondeller och förträngningar för att förbättra trafiksäkerheten i Läppe. Vidare behöver det säkerställas att det finns gång- och cykelbanor i tillräcklig omfattning.

Bild: Berndt-Joel Gunnarsson, VINGBILD