Ägardirektiven

Att i de tider som är i nuläget med en orolig världsbild samt en lågkonjunktur som vi tyvärr säker bara sett början av så måste man ”rå om sitt hus” och i det gäller det inte bara att spara pengar i nämnder, kommunfullmäktige utan även att se över sina bolag.

 Vingåkerspartiet yrkar därför att:

  • Kommunstyrelsen ska se över ägardirektiven till kommunfastigheter och hur man kan effektivisera bolaget och på så sätt minska kommunkoncernens kostnader