Elevdator i skolan

Eleverna i Vingåker har fått en personlig dator för att använda i skolan. De har fått den för att använda den som ett arbetsredskap och i vissa skolor även att användas med digitala läromedel.

Det som sker är att datorn även används som en speldator, både på fritid och i skolan.

Det här börjar redan på mellanstadiet och eleverna har inte den mognad att ta det ansvaret. Det är även ett beteende som de tar med sig till högstadiet.

All internettrafik loggas och olämpligt innehåll uppmärksammas, men det finns inga begränsningar av spel i elevernas datorer.

Vingåkerspartiet yrkar att det införs en begränsning att spela på av kommunen tillhandahållna elevdator.