Hjortar inne i Högsjö

I Högsjö får inte husägarna ha sin grödor/växter i trädgårdarna ifred för att hela samhället är invaderat av hjortar som äter upp allt dom kommer åt. De boende i Högsjö stängslar in sina trädgårdar och försöker på olika sätt se till så att hjortarna inte tar sig in i deras trädgårdar. Men tyvärr så är situationen ohållbar för hjortarna tar sig ändå in.

När de boende kontaktat kommunjägaren så har dom fått informationen att hen inte får skjuta hjortarna i tätbebyggt område.

Med hänvisning till ovanstående föreslås

• Att: Kommunstyrelsen skyndsamt utreder och verkställer att minska den stora mängd hjortar från Högsjös tätort.