Matsvinn

Inflation och skenande matpriser påverkar inte bara privatekonomin utan även kommunens kostnader för måltider inom vård och skola.

Kommunen räknar med en ökad kostnad på över en halv miljon i år.

Matsedel och inköp har anpassats för att möta de ökade kostnaderna och för att näringsinnehållet ej ska försämras i de måltider som serveras.


Elevdator i skolan

Eleverna i Vingåker har fått en personlig dator för att använda i skolan. 

De har fått den för att använda den som ett arbetsredskap och i vissa skolor även att användas med digitala läromedel.

Personalomsättningen

Något av det dyrast man kan göra både i privat och offentlig verksamhet är att anställa ny personal. 

Vingåker har tyvärr haft en hög omsättning på personal och vi måste få ett stopp på detta för att öka kvalitén på de tjänster som personalen utför, öka trivseln på arbetsplatsen samt i förlängning minska kostnader för Vingåkers kommun genom att minska nyrekryteringen.

Ägardirektiven till Kommunfastigheter

Att i de tider som är i nuläget med en orolig världsbild samt en lågkonjunktur som vi tyvärr säker bara sett början av så måste man ”rå om sitt hus” och i det gäller det inte bara att spara pengar i nämnder, kommunfullmäktige utan även att se över sina bolag.

Hjortar inne i Högsjö

I Högsjö får inte husägarna ha sin grödor/växter i trädgårdarna ifred för att hela samhället är invaderat av hjortar som äter upp allt dom kommer åt. De boende i Högsjö stängslar in sina trädgårdar och försöker på olika sätt se till så att hjortarna inte tar sig in i deras trädgårdar.