Hjärtstartare


Motion angående hjärträddning.

I Sverige drabbas årligen cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Eftersom Vingåkers befolkning utgör cirka en promille av landets innebär det att omkring 10 vingåkersbor drabbas varje år. Cirka 95 procent av de drabbade avlider. Chansen att överleva minskar med cirka 10 procent för varje minut som går innan hjälp sätts in.

Innan ambulans anländer är det t ex viktigt att så snabbt som möjligt få igång den drabbades hjärtrytm igen. Det kan ske med hjälp av en automatisk extern defibrillator (hjärtstartare) som är en apparat med vilken hjärtrytmen kan återställas. Tiden från det att hjärtat stannade till att en hjärtstartare kan börja användas, är den viktigaste överlevnadsfaktorn.

Om man kan sätta in en hjärtstartare i nära anslutning till hjärtstoppet ökar överlevnadschansen med mer än 50 procent.

En hjärtstartare är så enkel att hantera att den som kommer först till en olycksplats kan rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet.

Tydliga röstinstruktioner på svenska ger användaren enkla instruktioner som är lätta att följa. Hjärtstartaren känner också av vad användaren gör och kan justera instruktionerna under förloppet och ge ytterligare information vid behov.

I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Skulle man t ex försöka använda hjärtstartaren på en person som inte har drabbats av hjärtstopp så fungerar den inte.

För att höja säkerheten för dem som vistas i Vingåker är det angeläget att det finns tillgång till hjärtstartare på sådana platser där mycket folk uppehåller sig. Kommunen bör anskaffa ett antal hjärtstartare att utplaceras på platser där mycket folk är i rörelse och som inte uppenbart faller under någon annans ansvar.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:

– Att Vingåkers kommun anskaffar minst tre hjärtstartare (automatisk extern defibrillator) att förslagsvis utplaceras enligt nedan.

– Att de första tre hjärtstartarna placeras i Sporthallen, Badhuset samt Järnvägsstationen.