Resursperson till skolanHärmed yrkar Vtl på att det inrättas en ”resurs” tjänst i skolorna i Vingåkers kommun.

Med anledning av det ökande användandet av tobak,alkohol och droger i allt lägre åldrar.

Denna tjänst skall tillsättas av person med adekvat utbildning.

Exempel på vad denna ”resurs” skulle kunna arbeta med:

Att förebygga och förhindra mobbning.
Att förebygga och förhindra rökning på skolornas område.
Att förebygga och förhindra alkohol på skolornas område
Att förebygga och förhindra droger på skolornas område.
Att vara ett stöd för elever med utanförskap.
Att vara skolans länk till polisen.
Att vara skolans länk till föräldrar.
Att vara en extra ”resurs” i klassrummen.
Kommunpolisen jobbar mycket med detta i förbyggande åtgärder och ställer sig mycket positiva till denna motion.