Skolstartsevenemang


Motion från VtL ang. anordnade av skolstartsevenemang.

Det skall vara kul att börja skolan efter sommarlovet,man skall se fram emot
att få träffa sina ”gamla” kompisar och att få träffa nya kompisar.
Skolan skall och är en del av ens liv och man skall minnas och se tillbaka på sin skoltid med glädje.
Man skall se fram emot att få börja skolan och fortsätta sitt lärande och utvecklas.
Skolan skall ligga en varmt om hjärtat och man skall kunna minnas sin skoltid på ett positivt sätt, då kan man förmedla denna känsla till sina barn. Skolan skall kunna vara en anledning till att man flyttar tillbaka till Vingåker, för man vill att ens barn skall få uppleva samma lärande och glädjen som fanns när man gick i skola i Vingåkers kommun. Att få en positiv attityd till skolan kan i många lägen vara svårt, men vi måste försöka. Det handlar om våra barns framtid. Man skall inte bara se fram emot att få sluta skolan och ge sig ut i den stora vida världen. Man skall även se fram emot att få börja skolan. Livet är ett långt lärande och skolan är en stor del av ens liv. Då skall den tiden göras till den bästa möjliga för eleven. Jag tror att kan man ge eleven en positiv bild av skolan så har man vunnit väldigt mycket. Man får även en annorlunda skolstart då eleverna blandas vid detta evenemang där man lär känna varandra på ett annorlunda sätt. Tex. så kan man anordna olika uppgifter där man blandar 7-8-9 med varandra. Pedagogerna kan anordna olika stationer där dom blir presenterade för ”sina” nya elever. Listan kan göras lång, det är bara fantasin som sätter sina gränser. Anser även att man skall blanda in det lokala näringslivet i detta evenemang. Det kan ge eleverna en inblick för framtiden.

Därför yrkar vi att:
Det avsätts 50.000:- till varje läsårsstart till Vidåkersskolan för att anordna ett skolstartsevenemang.
Att detta evenemang samordnas mellan elevrådet, rektor samt förvaltningschefen.
Jag förväntar mig även att utredningssekreteraren kontaktar motionären innan ärendet kommer upp i Kommunfullmäktige.