Tillagningskök Högsjö skola 


Motion från Vtl om att göra om köket i Högsjö till tillagningskök.
Härmed yrkar jag på att man utreder möjligheterna att göra om Högsjöskolans mottagningskök till ett tillagningskök.
Det finns många fördelar med ett tillagningskök i skolan:
Man kan köpa in närodlat på ett helt annat sätt då man inte behöver vara fastlåst vid kommunens upphandlingar.
Man kan gynna lokala producenter på ett annat sätt.
Man slipper långa mattransporter från kanske kontinenten med olika råvaror.
Man vet vad man får.
Man kan öppna upp matsalen för dom äldre.
Man kan ta maten från skolköket i Högsjö till dom som ej kan laga sin egen mat.
Möjligheterna är många.
Genom att genomföra detta så skulle man kunna avlasta en del av kommunens anställda från att tex. köra ut (fryst) mat till dom äldre.
Man sparar på miljön.
Man sparar bränsle.
Man sparar på personalen genom att vissa äldre kan gå till skolan och äta, då skulle umgänget mellan barnen och dom äldre skulle öka. Som har ett stort pedagogiskt värde.
Möjligheterna och kostnaderna för detta yrkar jag på att dom skall ses över och att det görs en grundlig översyn både gällande personalkostnader köket) men även för den resanden kommunpersonalen.
Så att man får fram ett bra underlag gällande vad det skulle kosta kontra mot vad det kostar idag.