Ungdomssamordnare


Motion från VtL om att anställa en ungdomssamordnare på heltid.

Vingåker hade under 2010 högre brottslighet än genomsnittskommunen.
Genomsnittet för Sveriges alla kommuner är 9870 brott per 100.000 kommuninvånare, motsvarande siffra för Vingåker är 10155 anmälda brott
Varje år börjar en ny årskull sexåringar i grundskolan. År 2012 var det 93 förväntansfulla barn. De flesta kommer att leva ett vanligt liv, men inte alla.
Enligt statistiken hamnar 12 av barnen utanför samhället som vuxna. Vissa tror kanske att utanförskap är oundvikligt i ett samhälle. Men faktum är att många former av utanförskap går att förebygga genom tidiga insater. Att inte agera i tid är därför ett slöseri med framförallt mänskliga men även samhällets resurser.
Utanförskapets kostnader för Vingåkers del när dessa 12 personer har fyllt 65år är 189 miljoner kronor. En kostnad som arbetsförmedlingen, F-kassa, Lan dsting, kommun, rättväsendet mm. Får vara med att betala.
Detta motsvarar 345 platser på äldreomsorgen eller 510 förskolelärare.
Pojkars kriminella karriär börjar när de är mellan 8 och 14 år. Antalet poliskontakter är som flest i 15—17-årsåldern och faller sedan skarpt när de fyllt 18 år. De flesta hoppar av den kriminella banan när de är mellan 20 och 29 år, men ett litet antal fortsätter att begå brott.
Besparingarna blir som störst om man arbetar förebyggande medan de är riktigt unga.
En väldigt enkel situation, ett gaturån till exempel eller ett personrån, kanske kostar 100 000 – 200 000 kronor om man tittar på alla följdeffekter.
Om man ser på en misshandel, som leder till långvariga, kanske livslånga skador, kan kostnaden för en sådan situation uppgå till 5 – 6 miljoner.
Det speciella med detta är att det är fullt möjligt att stoppa de här processerna innan det här blir fullt allvar, någonstans i tonårstiden. Och det är ju det som är så viktigt när man ser kostnaderna.
Kan man fånga de här unga pojkarna i skolan, så att de inte känner sig som ”losers”, då kan man reducera rätt stor del av det här våldet.
Flens kommun investerar 13 miljoner i en ombyggnation av ”Skjortan” till ett allaktivitetshus för att främja ungdomar och stödja dom. Även att stötta dom till att kunna få in en fot i arbetslivet. I Linköping har man en heltidsanställd ungdomssamordnare med fria arbetsuppgifter inom förebyggande åtgärder. I Norrköping förs liknande samtal. I Stockholm finns ett stort utbud som tex. Fryshuset, Exit mm. I Katrineholm har dom börjat arbeta sedan 1 år tillbaka med boendestöd genom Boendelänken i Valla.

Därför yrkar vi på att :
Vingåkers kommun inleder samtal med Flens kommun och Katrineholms kommun med att ta fram en handlingsplan gällande ungdomsbrottslighet och boendestöd i samråd med kommunpoliserna.
Vingåkers kommun inrättar en ungdomssamordnare på heltid med adekvat utbildning eller erfarenhet av destruktiva subkulturer för att kunna motverka ett intrång i Vingåkers kommun.
Detta sker som ett pilotprojekt under 1år,med en löpande utvärdering innan utgången av detta år. Som skall arbeta med att stoppa och fånga upp ungdomar som sysslar eller är på väg in i brottsligheten. För att sen införas permanent.
Vingåkers kommun tar fram ändamålsenliga lokaler i samråd med Vingåkershem.
Denna person även skall kunna ingå i skolornas arbete gentemot mobbning, våld och skadegörelse.
Vingåkers kommun gemensamt med Flens kommun och Katrineholms kommun utvärderar arbetet och inleder ett ev. samarbete.