Flytta fritidsgården


Motion från VtL om att integrera fritidsgården på Vidåkersskolan
Att man utreder frågan om att integrera fritidsgården till Vidåkersskolan.
Dels för att nyttja befintliga lediga lokaler i skolans pedagogiska miljö, dels för att få tillgång till större och bättre lokaler samtidigt som man kan tillgodose elevers önskemål att kunna tillbringa håltimmar o dyligt på fritidsgården. Verksamheten kan integreras med musiklokaler, idrottshall, aula mfl lokaler o verksamheter.
Detta skall ske i samband och samtal med elever och fritidsledare,det är viktigt att det förs en dialog så att resultatet blir det bästa.
Detta bör man skyndsamt utreda.I motionens yrkande ligger att motionären kontaktas av utredande personal angående detaljerna i själva förslaget.