Måltidspolitiskt program


Förslag till Måltidspolitiskt program Vingåker kommun 

Detta dokument som kallas Program är våra riktlinjer från KF till kostenheten vad som skall köpas in för livsmedel till våra ungdomar och gamla. Men här finns inte ett spår att en av de viktigaste sakerna nämligen att vi upphandlar enligt Upphandlingsmyndighetens baskrav.  

Styrdokumenten tar endast upp att vi skall beräkna näringsvärden per portion och andelen ekologisa samt närproducerade livsmedel.  

Vilka punkter vi utgår ifrån i övrigt saknas helt.  

Jag vill att vi här i KF beslutar om vad vi vill servera våra barn och ungdomar samt gamla och sjuka. Då krävs ett mer detaljerat program.

Ser detta som två delar: Det ena är det vi jobbar med här i vår kommunala verksamhet som jag är helt trygg med. Vi har en stark personalstab för att tillaga maten och servera den på ett kvalitetsmässigt bra sätt.

Det andra som jag saknar i detta dokument är som sagt kravspesen på produkterna vi vill köpa för de budgeterade medlen. Dvs. det är inte rimligt att vi på riksnivå ställer tuffa miljö- och djurskyddskrav på Gunnar och alla de bönder vi har i landet, samtidigt köper vi importerad mat som producerats med lägre krav än de svenska som vi skall servera våra barn och gamla. Det är riktigt att vi inte kan ställa krav på närproducerat hur som helst, men vi kan från vårt håll ställa krav på att köttet som serveras i offentlig regi skall ha producerats med djurskyddskrav som motsvarar de svenska reglerna.  

Skolmatsedeln säger oftast inget om matens ursprung eller näringsvärde. Varför inte ha ursprungsmärkning på alla produkter som serveras i vår kommun. Vi köper ju själva livsmedel i butikerna där vi oftast läser innehållsförteckningen. Det står i programmet att det skall Näringsberäknas och följas upp matsedlar och måltider. Då kan vi gå steget längre med att ange dessa beräkningar i våra menyer.  

I Tyskland är det lag på att alla tillsatser skall skrivas ut på menyn på restauranger.  

En sak som jag vill passa på att nämna och det jag tycker är fantastiskt spännande är att vi i planeringen av nya förskolan vid Sävsta är eniga om i BoU att det skall finnas ett pedagogiskt tillagningskök. Inget är beslutat, men vi har en plan…!

Resultatmålen som står på sidan 19, att 40% av livsmedelsinköpen skall vara ekologiska och 15% skall vara närproducerade. Antar att det är dagens siffror.  

Här bör vi ha framtidsmål med att sätta mål från dagens 40% till exvis. 50 % och de 15% till 20 % år 2019.

Det jag vill avsluta med är att bland baskraven från Upphandlingsenhetens lista som det inte står något om i detta program kan man finna:

 • Skriftlig information i upphandlingen om ursprung
 • Salmonellafria livsmedel
 • Antibiotika endast vid veterinärordination
 • Transport av djur till slakt i max 8 timmar
 • Slaktmetod med helt bedövat djur
 • Kirurgiska ingrepp som avhorning endast med bedövning
 • Avmaskning endast efter veterinärordination
 • Betesdrift för nötkreatur
 • Griskött och ursprungsland var det är fött, uppfött, slaktat och förädlat
 • Krav på lösgående grisar
 • Rutinmässig svanskupering får ej förekomma
 • Utrymme för grisar med separat hel golvyta för bla vila  
 • Strö och bökbart material för grisar

I avsaknaden av mer detaljer i vårt beslut här KF  

-yrkar jag på att det Måltidspolitiska program för Vingåker kommun återremitteras för komplettering enligt ovanstående exempel och punkter enligt Miljöstyrningsrådets baskravslista 2014, idag likställt med Upphandlingsmyndigheten.