Prao i högstadiet


Motion från VtL om att införa prao för eleverna vid Vidåkersskolan.

Syftet med prao är att ge eleven kunskaper om arbetslivet. Inget annat kan överträffa att få vistas på en arbetsplats,vara en del i ett lag och ha vuxenkontakt under minst en veckas tid. Prao bidrar även till en ökad kontakt mellan olika generationer. Det kan även vara ett stöd för elevens kommande studie och yrkesval samt stödja den personliga utvecklingen. Elevernas behov av kunskaper och medvetenhet om sig själva, samt om samhälle och arbete.Verksamheten skall syfta till att så långt som möjligt hjälpa eleverna bland annat till att orientera sig om arbetets betydelse för människan och samhället. Om olika arbetsplatser,arbetsmiljöer och arbetsuppgifter. Få erfarenheter om de villkor som finns för demokrati,inflytande och olika ansvar inom arbetslivet Lära sig att förstå de normer och regler som gäller i arbetslivet och att öka elevernas kännedom och motverka begränsningar i studie och yrkesval som beror på statustänkande och social/kulturell bakgrund. Med prao så får eleverna en tydligare samhällsförankring då en del av eleverna i slutet av grundskolan står ofta nära yrkeslivet pga dom inte läser vidare. Det finns väldigt lite sommarjobb för ungdomar inom Vingåkers kommun och ingen större arbetsmarknad för 15-18 åringar. Att få fram platser i näringslivet kan vara svårt och ta tid,men om skolan och förvaltningen motiverar varför prao är så viktig kan det vara lättare att få fram platser. För företagens del så handlar det om framtidens arbetskraft och att eleven kommer ut i arbetslivet är en förmån för eleven,företagen och kommunen. Så därför yrkar jag på att:

Det införs prao för eleverna på Vidåkersskolan med start ht. 2013.

1 vecka för åk.8 på hösten.

1 vecka för åk.9 på hösten och 1 vecka på våren.

Vingåkers kommun tar fram ett antal garanterade platser inom kommunen.

Vingåkershem tar fram ett antal platser inom dess företag.

Kostnaden för mat/resor tas i första läget från Ks pott för oförutsedda för att sen läggas in i BoU:s budget till kommande år.
Vingåkers kommun kontaktar alla företag i kommunen för att få fram ett antal platser.