Arbetskläder i förskolan


Motion gällande arbetskläder för förskolepedagoger i Vingåkers kommun

Som pedagog på förskolan krävs det ändamålsriktiga kläder för att kunna genomföra det pedagogiska dagliga arbetet som är ålagt pedagogerna.

Kläderna på en förskola är utsatt för stort slitage och det krävs olika uppsättningar för att täcka alla olika vädertyper och arbeten.

Förutom slitage så behöver pedagogerna ha med sig snytpapper,kamera för dokumentationen,papper och penna för obeservationer i exempelvis i TRAS arbetet.

De bär och tröstar leriga barn.De målar,leker med lera,kryper på golvet,befinner sig i sandlådor,pulkabacka mm.Oftast sker allt på barnens nivå.

Pedagogerna förväntas i nuläget ha olika uppsättningar av regnkläder,stövlar,vinterkläder,

överdragskläder,olika typer av skor mm.

Dom positiva aspekterna på att ha arbetskläder skulle bli att det ger en ”vi” känsla och höjer statusen för pedagogerna.De kommer att synas bättre för både allmänheten men framförallt för barnen och deras föräldrar.Dem kommer inte att behöva vara rädda om kläderna på samma sätt som sina privata och kan då lättare genomföra de uppgifter som de gör med barnen varje dag.Att man får en personalgrupp som känner sig uppskattad och trivs i sitt dagliga arbete.

Och med en vindjacka med tex. texten ”Pedagog Vingåkers kommun” och kommunens emblem på bröstet så vet alla vem dom kan vända sig till.

Därför yrkar jag på att:

Vingåkers kommun köper in arbetsbyxa och vindjacka till alla pedagoger på förskolan i kommunen.

Detta sker i samråd med en grupp förskolepedagoger.

Initialt tas pengar till detta från Kommunstyrelsens pott för oförutsedda för att sen läggas in i budgeten för varje förskola.