Omfördela resurser till förskola och skola


Motion till kommunfullmäktige i Vingåkers kommun

Mer resurser till förskola och skola

Bakgrund
Förskola och skola behöver mer resurser.
Tidiga insatser och stöd för barn är ofta bättre ur såväl mänskliga som ekonomiska aspekter än att behöva göra ännu större och dyrare insatser senare.
Barnens bästa skall sättas främst i enlighet med Barnkonventionen.
Barnen är allas vår framtid och det är dags nu att i handling visa detta.
Förstärk barnens förutsättningar att växa upp till välmående, kunniga och trygga vuxna.

Vi föreslår en snabbutredning främst inom följande tre områden för att finna extra resurser till förskola och skola:
Återgång till tidigare avtal med Katrineholms kommun avseende Räddningstjänsten.
Minska kostnaderna för den politiska organisationen.
Barn- och Utbildningsförvaltningens hyresavtal.

Yrkande
Snabbutred hur extra resurser till förskola och skola kan tillföras.