Minska politikerkostnaderna med minskade arvoden


Motion avseende ersättning till ej tjänstgörande ersättare:

2012 kostade den politiska verksamheten i Vingåker 1013:-/invånare,detta är den högsta kostnaden i hela Sörmland.
Vi anser att en liten kommun som Vingåker inte har råd med detta utan att man måste anpassa kostymen efter verksamheten.
Vingåkers kommun brottas med en svag ekonomi och ett akut behov av att anpassa kostnader och verksamhet till de resurser som står till buds. En anpassning bör göras på ett sådant sätt att den inte minskar den direkta nyttan för kommuninvånarna. Detta skulle innebära en besparing i den politiska organisationen för kommunen.
Därför yrkar jag på att:
Man ser över ersättningen till ej tjänstgörande ersättare i nämnder och styrelser så att ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas men att arvorde ej utgår.