Utred - Viadidakts verksamhet i egen regi


Motion gällande Viadidakt

Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Vingåkers och Katrineholms kommuner. Verksamheten startade 2002 och leds av en gemensam nämnd med politiker från de båda kommunerna. Viadidakt ansvarar bland annat för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning, YH-utbildningar, högskoleutbildningar, personal- och uppdragsutbildningar, integrationsfrågor och arbetsmarknadsfrågor.

Vingåkers kommun betalar för denna förvaltning vilket innebär att många av utbildningarna ej utförs på plats.Vilket i sin tur innebär att deltagarna får ta sig till Katrineholm med buss eller bil och orsakar tidspillan och bidrar till miljöutsläpp.

Därför yrkar jag på att:

Kommunen utreder möjligheten att driva detta i egen regi.

Kommunen gör en konsekvensanalys av detta beslut.