Animaliska livsmedel


Motion från VtL om utökade krav vid upphandling av animaliska livsmedel.

Det är av stor vikt att de animaliska livsmedel som upphandlas till
kommunens verksamheter är producerade med etik och miljö i åtanke.
Av den anledningen är det viktigt att användning av antibiotika
transporter samt djurens eventuella lidande minimeras.
I den svenska animalieproduktionen har dessa områden tidigt beaktats
och är numera reglerade i svensk lag.
Det är angeläget att alla animaliska livsmedel som serveras i kommunens
verksamheter håller samma höga standard.
Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknad att nedanstående krav ställs vid
nästa upphandling av animaliska livsmedel:
– Ingen antibiotikanvändning i tillväxt- eller förebyggande syfte
– Maximalt åtta timmars transport från uppfödning till slakteri
– Alla djur skall bedövas vid slakt
I motionens yrkande ligger att motionären kontaktas av utredande personal angående detaljerna i själva förslaget.