Moder Jords rättigheter


Motion i kommunfullmäktige i Vingåkers kommun

Motion om att hänsyn skall tas till Moder Jord vid beslut i Vingåkers kommun

Bakgrund

I Ecuador och Bolivia har det nyligen införts rättigheter för naturen/Moder Jord i grundlagen/konstitutionen. Bland annat befästs Moder Jords rätt till liv och existens, rätt till balans och till att inte förorenas, samt rätt till ”att inte skadas av enorm infrastruktur och utvecklingsprojekt som påverkar balansen i ekosystem och de folk som lever på platsen.” Enligt lagen ses jorden inte bara som en plats som tillgodoser levande varelser med resurser, utan också som en levande organism i sig.

Nuläge

I Sverige kommer allt oftare frågan upp om hur vår relation till naturen/Moder Jord är och vilka intressen som får råda; ekonomiska, miljömässig etc. I Vingåker har vi exempel på bergtäkter, vattentäkter, vindkraftverk mm där diskussioner har förts om vilka intressen som är viktigast på kort och lång sikt.

Förslag/Yrkanden

• Att en presentation görs för kommunfullmäktige för att tala om vad som gjorts i Ecuador, Bolivia och andra länder för att skapa uthållighet genom att ge lagstadgade rättigheter till naturen/Moder Jord.

• Att Vingåkers kommun skriver in i sin författningssamling och andra lämpliga styrdokument naturens/Moder Jords rättigheter.