Säkerhet vid  busshållplatser


Motion från Vtl

Vtl yrkar härmed att Vingåkers kommun i samråd med väghållaren å det snaraste åtgärdar säkerheten vid busshållplatserna i Baggetorp Rv.52.
Gällande främst dom två som ligger mot Vingåkers sidan,där rådande hastighet är 50.

Anledningen till detta är att dessa två hållplatser ej har några som helst säkerhets åtgärder för skolbarnen.

Samtidigt som antalet skolbarn vid busshållplatserna ökar.

Samtidigt som Rv 52 är en hårt trafikerad väg med närmare 6000 fordon per dygn,varav ca: 10% är tung trafik.

Lämpliga åtgärder är: Belyst övergångsställe,refuger och en avsmalning av vägen