Cykelväg Baggetorp-Sjögölet


Härmed yrkar Vtl att det tas fram ett nytt underlag för en cykelväg från Baggetorp till Sjögölet.

För att se om markägarna fortfarande är intresserade av att skänka marken

och därmed öka säkerheten för våra barn till o från badet.