Gång- och cykelväg Baggetorp-Vingåker


Motion från Vtl gällande:

Att man ska undersöka möjligheterna till att anlägga en G/C mellan
Baggetorp och Katrineholm i samband med att Rv.52 skall åtgärdas

Att man upprättar en kontakt med väghållaren i förberedande syfte.