Minska pappersutskicken


Motion från Vtl.

Jag yrkar på att det tas fram förslag på att minska på pappersutskicken till ledamöter i Kf, Ks och till alla nämnderna.