Sluttäckten av deponin

Sluttäkten på deponin som tornar upp sig som en öde slalombacke med etage vill Vingåkerspartiet-VTL göra till ett levande område. Dels så vill VTL anlägga en solcellspark, där grön el producerades till kommunen, men också göra åsen mer levande i form av olika växter som klarar mager jord och extrem torka.

Detta skulle man kunna göra i samarbete med olika skolor, tex. SLU eller andra. Dels plantera växter i samarbete med de olika skolorna typ Ölandsväxter som biologer kan studera hur de tar sig som ett exempel till andra kommuner i samma deponi situation.

Möjligheten finns att börja ett samarbete med Vingåkers Biodlarföreningen som skulle kunna placera så många bikupor som helst runt deponin, för att öka den biologiska mångfalden och pollineringen av vildblommorna.

VTL vill att deponin skall leva även efter sluttäckningen.