Två talarstolar i Kommunfullmäktige


Motion från VtL,Fp,KD och M om att införa 2 talarstolar i Kommunfullmäktige.
Härmed yrkar vi på att det införs 2 talarstolar i Kommunfullmäktige
Detta för att kunna få dels debatter men samtidigt så skulle det kunna innebära att man kan korta ner Kf.
Man bör även se över placeringen av fullmäktigeledamöterna,detta för att webbtittarna skulle slippa se nacken på ledamöterna.
Man ska då även se över webb-kamerans placering då den inte fångar hela fullmäktige.
Man bör även göra en översyn av ljudupptagningarna i fullmäktige såsom mickar och dyligt.
Detta bör man skyndsamt utreda. I motionens yrkande ligger att motionären kontaktas av utredande personal angående detaljerna i själva förslaget.