Tydliggöra sammanträderstider


Motion i kommunfullmäktige i Vingåkers kommun Motion om att sammanträdestider för kommunfullmäktiges sammanträden 2013 protokollförs.

Bakgrund Det är av stor vikt ur ett demokratiskt perspektiv att kommunfullmäktiges sammanträdestider protokollförs och kommuniceras till ledamöter och medborgare. Jag försöker i kommunfullmäktigesprotokoll finna datumen för när kommunfullmäktige sammanträder 2013 och finner de inte. Min interpellationsfråga som inte fick ställas på kommunfullmäktige 11 mars lyder; I vilket protokoll och vid vilken paragraf eller sida står sammanträdestiderna angivna för kommunfullmäktiges sammanträden 2013?

Förslag: Jag föreslår att kommunfullmäktige tar upp frågan om kommunfullmäktiges sammanträdestider igen och denna gång protokollför sammanträdestiderna för när kommunfullmäktige sammanträder 2013.