Vingåkers slogan


Vtl yrkar på att texten ” Vingåker en promille kan inte ha fel” ändras. Pga. av att en promille inte längre bor i Vingåker.

Förslag till ändring kan vara ”Vingåker-en förebild för resten av Sverige” eller ”Vingåker-där det händer”