Hacksta ö ett kommunalt naturvårdsområde


Bakgrund

De naturområden som ligger nära Vingåkerscentrum är få, Och ligger mestadels i den södra delen av centralorten. I övrigt ligger skogsområden eller andra grönområden tillgängliga för allmänheten långt från centralorten. Ett av dessa områden som ligger i norra delen av kommunen och relativt nära är Hacksta ö. Denna på 1000-talet verklig ö med vatten runt är i farozonen med risk att slitas ned och med en förändrad vegetationsbild. Denna plats har i århundraden varit en samlingsplats för fest och sociala aktiviteter. Barn och ungdomar har från förskolor och skolor vandrat eller cyklat dit för att ”möta” våren med blåsippor och andra vårblommor. Denna lilla oas har hamnat i riskzonen vilket kräver en snabb och aktiv åtgärd inför planeringen av vandringsleden fågeltornet ut mot Hacksta ö.

Förslaget hindrar inte den pågående gräsmatteodlingen, utan handlar om ett bevarande av markarealen helt utanför detta markavtal.

Förslag

Mitt yrkande är att: Hacksta ö blir ett naturvårdsområde som skyddas av kommunen från att bli förstörd eller utsatt för någon åverkan, trafik eller exploatering.