Informationstavlor


Motion från Vtl.

Jag yrkar på att det tas fram ett eller flera förslag på skyltning med informationstavlor vid bägge infarterna.