Lägenheter i Baggetorp


Motion om att undersöka/utreda att göra om skolan i Baggetorp till lägenheter

Det har byggts om många lokaler till bostäder i Vingåkers centralort tex. ”systemhuset” och centrumhuset samt att man är på gång med ”apotekshuset”.

Och centrum nära lägenheter är bra,men det kan ju finns hyresgäster som kanske skulle vilja komma ut lite på ”landet”,och nu när skolan i Baggetorp står tom så finns möjligheten.

Då många äldre bor i hus i Baggetorp som kanske inte är anpassade till dem eller
ej lämpliga till äldreboende.Tex 1 1/2 plans hus med trappor upp eller hus med
trappor ner i källaren med tvättstuga och dyl.

Många äldre vill ändå bo kvar på orten i detta fall Baggetorp då dom kanske har bott här hela sitt liv och är uppvuxna här.Barnen har flyttat men föräldrarna vill bo kvar,detta innebär att många barnfamiljer som skulle vilja bosätta sig i Baggetorp inte kan det för att det finns inga hus till salu.

Om man byggde om skolan till kanske lägenheter,kanske med gemensamma utrymmen eller liknande för gemenskapens skull så skulle man underlätta för hyresgästerna samt även möjliggöra en inflyttning av nya kommuninnevånare tex. barnfamiljer.

Det kanske skulle gå att bygga lägenheterna på ett sådant sätt att gympahallen skulle kunna vara tillgänglig för allmänheten och för det lokala idrottslivet.

Därför yrkar jag på att Vingåkershem och Vingåkers kommun i samspråk utreder möjligheterna att göra om skolan i Baggetorp till lägenheter där man tittar på anpassningen gällande tex. barnfamiljer och även äldre.