Skylt vid rondellen rv. 52


Motion från Vtl:

Att det skall tas fram ett intresseunderlag från företagen i Vingåker ang.
att medfinansiera en skylt vid bägge infarterna med företagsnamnen på.

Samtidigt som man gör en ”undersökning” om hur många som vill behålla o renovera den gamla skylten.

Kanske en enkät undersökning på Vingåkers hemsida?

Samtidigt som man tar kontakt med byggtekniska gymnasiet i Katrineholmoch lyssnar om dom är villiga att renovera skylten till en lägre kostnad än den bräknade,
samtidigt som det skulle kunna vara ett gesäll-prov för eleverna.