Fortsatt utveckling av Skolan

Österåkers skola är ett nav i bygden och detta måste bevaras vi vill fortsätta hjälpa skolan i den mån vi kan från kommunalt håll. Då vi inser vikten av att Österåkers skola blir kvar och frodas.

Fritidsverksamhet för Unga

I många av kransorterna kring Vingåker så saknas det saker för unga att göra efter skolan. Vi vill kunna främja föreningsliv och att även ge ungdomarna en meningsfylld fritid.

Ökat Bostadbyggande

Något som verkligen kan utvecklas i Österåker är bostadsbyggande. Vi vill se en ökad enkelhet i bygglovsansökningar och även titta på flera boende för äldre som vill vara kvar i bygden.

Utveckla Besöksnäringen

Lindberga museum har blivit ett attraktivt besöksmål i Österåker. 

Men Österåker har ju så mycket mer att bjuda och vi vill uppmärksamma fler att besöka Österåker. 

Anropsstyrd Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Österåker har varit dålig så länge någon kan minnas, ett sätt att öka kollektivtrafiken och lönsamheten för kollektivtrafiken är att göra den anropsstyrd. 

Vi vill jobba för att detta ska bli verklighet.

Ökad försörjningstrygghet

Att vara självförsörjande är i dagens läge något som står högt upp i prioritering. Vingåker och allra helst Österåker har all möjlighet till detta. 
Vi vill jobba för att öka självförsörjande och
kunskapen för invånarna i ämnet.