F-3 Skola och Fritidshem

Vi förstår att tillgång till skola och fritidshem nära hem miljön är ett måste för många barnfamiljer när de väljer boende.
VTL vill upprätta möjligheten till en skola med tillhörande fritidshem i Baggetorp.


Bättre Vägunderhåll

Vilket vägunderhåll? Många kanske ställer sig den frågan och det gör även vi. 
Vi inser vikten av att se till att de kommunala vägarna i kommun underhålls bättre, detta gäller givetvis även i Baggetorp

Utöka antalet hjärtstartare

Vi vet att det är svårt för akut sjukvård att nå ut till kransorterna i tid. Därför vill vi utbilda personer i Baggetorp och utöka så att det finns mer än en hjärtstartare. 

Cykelväg till Sjögölets badplats

Baggetorpsborna har tillgång till den trevliga kommunala badplatsen vid Sjögölet men för att ta sig dit måste man korsa den tungt trafikerade riksvägen. Vi vill fortsätta jobba för en säker cykelväg till Sjögölet.

Säkrare korsning vid Knektbacken

Korsningen ligger precis vid riksväg 52 och är även ett väldigt känt och omtyckt promenadstråk. Dock hålls det en hög hastighet förbi korsningen och vi vill verka för att få medborgarna i Baggetorp att kunna korsa vägen utan risk för liv och lem. 

Belysning och staket vid förskolan

Mellan förskolan och bygdegården vid grönområdet finns det lekplats, skateboardramp och grillhus. Dock är detta väldigt dåligt belyst och saknar staket mot de vägar som gränsar till grönområdet och lekplatsen.