Fritidsaktiviteter för unga

Vi kan förstå att man inte alltid kan bli skjutsad till aktiviteter i tätorten och förstår vikten av att det måste finnas lämpliga aktiviteter för barn och ungdomar även lokalt i Högsjö. Här kan man stimulera föreningslivet för att göra aktiviteter som just Högsjös barn och ungdomar vill ha.

Bättre bussförbindelser

Att bo i en kransort till Vingåker är inte alltid lätt utan körkort. Vi vill jobba för en anropsstyrd kollektivtrafik som underlättar för de som hellre åker kollektivt i både miljöns och smidighets synpunkt.

Bevara och utveckla Högsjös skola

En skola i varje kransort är ett måste för ortens överlevnad. Vi förstår vikten av att bevara och utveckla Högsjös skola. Vi vill att barn och ungdomar ska kunna känna en trygghet i en lokal skola nära hemmet.

Ställplatser

För att fler ska kunna uppskatta den sörmländska pärlan som Högsjö är så vill vi se till att det finns ställplatser i Högsjö så flera kan stanna och turista i den trevliga natur som Högsjö erbjuder.

Förbättra lekplatsen vid badet

Högsjö har idag en fin badplats. Men det finns mer att göra. Man kan utveckla lekplatsen så det blir lättare och roligare för barnfamiljer att ha en heldag vid badet.