Hundbad

I vår kommun finns det väldigt många hundägare som efterfrågar möjlighet till hundbadplatser, detta har vi upprepade tillfällen skett via medborgarförslag. 
Vi är det lokala partiet och vi lyssnar och prioritera högt detta medborgarförslag. 
Vi har redan börjat tittat på vart och även talat med vissa berörda markägare om möjligheter.


Med oss blir en hundbadplats inte bara tomma "vallöften" med oss blir det verklighet.