Kommunutveckling

Vi har fått till oss att dessa saker bör förbättras

Minska utanförskap

Vi  vill att alla invånare ska kunna ta del av samhällsviktig information  och för att kunna uppnå det så behöver den bland annat finnas i skriftlig form på offentliga platser. 

Det för att minska utanförskap genom att samhällsviktig information når kommuninvånare på annat sätt än digitalt. 


Bygglovsprocess

Ett sätt att öka både inflyttning och ökad företagsamhet är en snabb och smidigare bygglovsprocess. 

Vi kommer därför jobba för att detta ska kunna bli en verklighet.