Byahus

Vi vet att att man behöver något att samlas kring i en bygd som t.ex. ett byahus.Detta är något Läppeborna efterfrågat och vi vill göra vad vi kan för att öka samhörigheten inom bygden och hoppas att ett byahus ska bli verklighet under nästa mandatperiod.

Seniorbostäder

När man blir äldre kanske man inte vill lägga all sin lediga tid på sin villa utan flytta till ett "bekvämare" boende som radhus eller lägenhet men ändå bo kvar i bygden.
Detta ökar också möjlighet för nya familjer att komma till den underbara lilla pärlan vid Hjälmaren. 
Vi vill jobba och underlätta för att det i större grad byggs seniorbostäder i Läppe.

Ökad trafiksäkerhet

Att Läppe länge haft trafikproblem är vi väl medvetna om, då den hårt trafikerade riksvägen går rakt igenom byn samt väg 214.  

Vi vill jobba för att det ska kännas tryggt att korsa vägarna med t.ex. övergångsställen och avsmalningar i byn.

Förbättrade bussförbindelser

Att ha möjlighet att resa kollektivt är viktigt för både miljö och människor. Vi vill se att man jobbar för att öka bussförbindelser både mot Vingåker och åt Örebro.

Utöka antalet hjärtstartare

Vi vet att det är svårt för akut sjukvård att nå ut till kransorterna i tid. Därför vill vi utbilda personer i Läppe och utöka antalet hjärtstartare.