Utveckla Badplatsen

Badplatsen i marmorbyn är för många invånare en samlingspunkt och ett "smultronställe" på sommaren. Man behöver dock se över växlighet och parkeringsmöjligheter. Vi vill lyssna på invånarna i Marmorbyn hur de vill utveckla sitt smultronställe.

Cykelväg till Katrineholm

Många i Marmorbyn skulle vilja kunna cykla till Katrineholm, då detta främjar både motion och miljö så vill vi jobba för att en cykelväg till Katrineholm ska bli en möjlighet.

Ökad Trafiksäkerhet

Många i Marmorbyn upplever att hastigheten förbi byn är väldigt hög. Vi vill titta över möjligheten med att sänka på genomfarten med eventuella avsmalningar eller kameror.

Anropsstyrd Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Marmorbyn har varit dålig så länge någon kan minnas, ett sätt att öka kollektivtrafiken och lönsamheten för kollektivtrafiken är att göra den anropsstyrd. 

Vi vill jobba för att detta ska bli verklighet.