Medborgarbudget

Idag finns det 50.000 kronor per år i bygdepeng till Lokalt Utvecklings Forum (LUF). 

Vingåkerspartiet - VTL vill utveckla detta vidare till en Medborgarbudget med 10 gånger större budget. Medborgarbudget går ut på att få medborgarna att komma med förslag till förändring och att sedan rösta fram förslag som genomförs.

Medborgarbudgeten omfattar även de som inte kan delta i den demokratiska processen via allmänna val, det vill säga barn och ungdomar. 

Vi vill avsätta 500 000 kronor årligen i investeringsbudgeten till medborgarbudget. Finansiering kan ske till exempel genom att minska kommunstyrelsens pott för oförutsett i motsvarande grad.

Erfarenheter från arbete med medborgardialog runt om i världen visar att medborgarnas engagemang ökar, den sociala sammanhållningen stärks och förståelsen för komplexa verksamheter som kommun/region förbättras. Förtroendet för de förtroendevalda och det demokratiska systemet ökar också med medborgarbudget.

Ju fler gånger man genomför en medborgarbudget, desto större blir engagemanget och delaktigheten. Därför är det viktigt att genomföra processen årligen.

Hur det praktisk ska gå till kan vi lära av andra som redan infört Medborgarbudget exempelvis Torsby kommun. 

Vi vill tillsammans med dig och övriga medborgare i kommunen komma fram till hur vi inför Medborgarbudget på bästa sätt i Vingåkers kommun.