Skola

Vi vill förbättra tryggheten, hälsan och studiero i våra skolor

Minskad klasstorlek

Att minska klasserna gör att lärarna hela tiden ser eleverna och man kan på sätt anpassa undervisningen mer individuellt. 

Fysisk aktivitet

Många undersökningar visar att genom korta små pauser med fysisk aktivitet ökar man koncentrationen och inlärningsförmågan.