Trafiksäkerhet

Vi vill öka trafiksäkerheten i hela kommunen. Vi vill jobba för detta.

Knecktbacken

Korsningen ligger precis vid riksväg 52 och är även ett väldigt känt och omtyckt promenadstråk i Baggetorp. 

Dock hålls det en hög hastighet förbi korsningen och vi vill verka för att få medborgarna i Baggetorp att kunna korsa vägen utan risk för liv och lem.Storgatan

Förbättra säkerheten och sänka hastigheten kring storgatan i Vingåkers tätort.

Brenerondellen

Jobba för en cykel och gångtunnel under riksväg 52 vid Brenerondellen.

Läppe (52 och 214)

Att Läppe länge haft trafikproblem är vi väl medvetna om, då den hårt trafikerade riksvägen går rakt igenom byn samt väg 214.  

Vi vill jobba för att det ska kännas tryggt att korsa vägarna med t.ex. övergångsställen och avsmalningar i byn.