Förbättrad trafiksituation vid riksväg 52.

Viala ligger längst riksväg 52 och man kan ju utan att ljuga säga att alla in och utfarter sker idag med viss risk. Riksväg 52 är idag hårt trafikerad och förbi Viala håller de flesta en hög hastighet.
Vi vill förebygga olyckor genom att tillsammans med människorna i Viala ta fram lösningar som säkrar trafiksituationen .

Driva frågan om cykelväg till Vingåker

Det är ju faktiskt nästan skamligt att man inte ska kunna cykla ut till den närmaste kransorten i Vingåker. Vi vill driva frågan mot berörda myndigheter och kanske hitta en lösning med markägare om att lösa en cykelväg till och från Viala.

Ökad trafiksäkerhet till och från badplatsen

Om man bor i Viala by vågar man knappt ens släppa iväg sina större barn till badplatsen. Då man måste passera riksvägen. Vi vill jobba för att det blir sänkt hastighet och gärna en säkrar övergång som i t.ex. Baggetorp.

Ökad säkerhet vid busshållplatserna

Det går faktiskt ganska bra med förbindelser förbi Viala mot både Vingåker och Katrineholm.Men man måste korsa riksvägen och inte heller här har man varken sänkt hastigheten eller byggt ett övergångsställe med stoppljus.
Vi vill jobba mot berörda myndigheter för att det ska finnas en plan för detta och att detta ska bli verklighet så fort som möjligt.