Å-Promenaden 

Bygg färdigt å-promenaden vid Hacksta Ö med gång och cykelbro över ån.

Hacksta Ö har godkänts av Kommunfullmäktige 2016 att vara ett naturvårdsområde som skyddas av kommunen från att bli förstörd eller utsatt för någon åverkan, trafik eller exploatering.

Nu vill vi gå vidare med att förlänga den korta Å-promenaden med en sträckning via Hacksta ut förbi/över Hacksta ö ner och över Vingåkersån via en gång och cykelbro.  


Säftaholms slott

Skall fortsätta vara en prydnad för Vingåker som lockar både den egna befolkningen och turister.

Dock skall kommun främja företagare och inte bedriva konkurrerande verksamhet i form av butik och café.


En kommun som bedriver konkurrerande verksamhet har en förödande effekt på det lokala näringslivet.

Trafiken vid Storgatan 

Förbättra säkerheten och sänka hastigheten kring storgatan.