Medborgarbudget

Vi kommer avsätta 500.000 Kronor årligen som medborgarna direkt beslutar över för att utveckla sitt närområde. 

Hundbad

Att snabbt hitta lösningar på den viktiga frågan om fler hundbadplatser

Skola

Minskade klasstorlekar och ökat samarbete med vårdnadshavare.

Blåljus

Vingåkers räddningsstyrka ska utökas så att rökdykning kan utföras självständigt.

Kommunutveckling

Minska utanförskap genom att samhällsviktig information når kommuninvånarna på annat sätt än digitalt.

Smidigare och snabbare bygglovsprocess

Personalfrågor

Vi vill att all personal som är anställda i den kommunala verksamheten ska känna sig sedda. 

Trafiksäkerhet

Ökad trafiksäkerhet i kommunen

Kamera övervakning

Installera på platser där otrygghet upplevs och skadegörelse förekommer t.ex. skolor och andra offentliga miljöer. 

Distansutbildning

Arbeta för att bedriva egen gymnasial distansutbildning till olika bristyrken

Beredskapslager

Bygga upp ett beredskapslager av livsmedel och drivmedel för cirka två månaders kommunalt behov.